Hem >Support English flag    kalmstrom.com site map icon Site map  

kalmstrom.com Supportservice

Subscription iconSupport ingår i alla kalmstrom.com-prenumerationer. Vår mjukvara fungerar i en komplex miljö, och det krävs expertkunskaper för att få ut mesta möjliga av Outlook, Exchange, Active Directory, SharePoint och annan teknik.

Även om många av våra kunder vet mycket om de miljöer de använder är det bekvämt och effektivt att ha någon att fråga om det uppstår problem. Om du beskriver er situation for oss kan vi också peka på möjligheter du kanske inte har tänkt på.

Fria uppgraderingar ingår också i prenumerationerna. Eftersom våra produkter bygger på Microsofts måste vi ofta anpassa vår mjukvara till förbättringar i Microsofts produkter. Uppgraderingsprocessen är allt enkel, så inga användare ska behöva ha problem att uppgradera. Som prenumerant kan du Du kan alltid använda den senaste och bästa versionen av våra applikationer.

När du köper mjukvara – och detta gäller all mjukvara – blir du beroende av den applikationen och dess utvecklare. En kalmstrom.com-prenumeration är en försäkring mot de problem det innebär att byta till en annan produkt. Du hjälper också till att möjliggöra vidare utveckling av produkten och hålla den vid liv.

Villkor

Ansvar för kalmstrom.com

  • Åtgärdande av alla fel som förhindrar en korrekt användning av produkten
  • Uppdatering av alla produkter så att de fungerar tillsammans med den senaste Microsoft-tekniken
  • Dina e-brev besvarade inom 24 timmar – normalt samma dag
  • En schemalagd telefon- eller Teams-konferens inom 36 timmar
  • Fjärrstyrningsservice

MÄRK:
Supportkontraktet gäller för funktionen hos våra produkter och i vissa fall för Microsoft Outlook, så att våra kunder kan konfigurera Outlook till att fungera på bästa sätt tillsammans med våra produkter. Vi ger INTE fri support på andra produkter eller på utveckling av nya lösningar. Om möjligt hjälper vi till med det också, men i sådana fall tar vi betalt per timme.

Ansvar för medlemmen:


Ansvarig:
Medlemsorganisationen ska utse en ansvarig för var och en av de kalmstrom.com-produkter som organisationen använder. Det kan vara samma person för flera produkter. När användare skickar felrapporter till oss kommer vi att svara med en kopia till den ansvariga, för att denne ska få kännedom om eventuella problem och kan hjälpa till om användaren behöver det. Det är också till den ansvariga personen vi skickar information om uppdateringar och andra nyheter.

Dokumentation:
Vi har gjort vårt bästa för att dokumentera alla produkterna med demonstrationer och manual, och vi kräver att den ansvariga studerar dokumentationen och gör en ansträngning att lära sig produkten. Under den processen svara vi naturligtvis gärna på alla frågor och förklarar allt som är oklart. På det sättet lär vi oss hur vi ska göra dokumentationen ännu bättre!