Hem >Produkter >Pivot Explorer English flag  kalmstrom.com site map icon Site map  

Pivot Explorer for SharePoint Lists

Visualisera och Analysera List-Data

Pivot Explorer for SharePoint logotypePivot Explorer gör det lätt att visualisera och analysera data i SharePoint Online. Precis som en Excel pivottabell är ett fantastiskt redskap när man vill studera data i Excel, är Pivot Explorer rätt verktyg för affärsintelligens med SharePoint list-data.

Pivot Explorer stöder en rad olika diagram och tabeller, som du lätt kan modifiera genom att flytta runt dimensioner. Demonstrationen nedan visar Pivot Explorer bland annat med den exempellista du kan skapa om du vill testa Pivot Explorer utan att använda autentiska data.


Pivot Explorer for SharePoint Lists är snabb som en skrivbordsapplikation, men eftersom Pivot Explorer är webbaserad är den också skalbar och lätt att nå.

Funktioner

  • Klicka på Pivot Explorer-knappen för att visa listdata i en tabell eller som ett diagram.
  • välj bland flera layoutalternativ.
  • Fältväljare för att ange kolumner som ska ingå i vyn och hur de ska visas.
  • Spara vyer för att snabbt kunna öppna dem nästa gång.
  • Filtrera och sortera värden.
  • Se Summadetaljer i tabeller och diagram.
  • Print the current view.
  • Exportera rapporter till bild, Excel eller PDF.

Prenumeration från 18 900:- per år
support, uppgraderingar och fri användning inom organisationen

Products Buy FAQ Services Tips Books Contact About Us Verktyg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved