Hem >Produkter >Kanban Task Manager English flag  kalmstrom.com site map icon Site map  

Kanban Task Manager

se och samarbeta om uppgifter och project

i Microsoft Outlook och/eller SharePoint

Kanban boardMed Kanban Task Manager visualiseras alla pågående projekt och uppgifter i Outlook eller SharePoint så att alla medlemmar i arbetsgruppen kan se dem.

När en medlem skapar en ny uppgift, ändrar en uppgift eller drar den till en ny fas kan de övriga i gruppen också se det i sina datorer.

Kanban-tavlan synliggör arbetsflödet inom en arbetsgrupp

Kanban är ett japanskt ord för "visuellt kort", och det syftar på en metod att konkretisera arbetet, få det att flyta och utnyttja tid och personal effektivt.

Den traditionella kanbantavlan har kort som beskriver vad och hur mycket som ska produceras och när det ska vara klart.

När arbetsledare och administratörer får en sådan bild av arbetsprocessen kan de snabbt upptäcka flaskhalsar och ineffektivitet. Mindre tid går åt till att försöka komma underfund med hur projektet fortlöper, för allt syns på kanbantavlan.

Fördelar med en virtuell Kanbantavla

När vi flyttar kanbantavlan till Outlook eller SharePoint får vi flera fördelar:
 • Vi kan skapa ett snyggt, färgglatt användargränssnitt.
 • Det är lätt att dra och släppa uppgifter inom eller mellan olika faser eller spår.
 • Du har alltihop framför dig i datorn!
 • Uppgifterna kan visas i flera olika vyer, förutom kanbantavlan.
 • Uppgifterna synkroniseras automatiskt inom arbetsgruppen, så allt är uppdaterat och alla kan se vad som händer.
 • Man kan filtrera uppgifter efter projekt, ansvarig, prioritet och/eller en egen parameter.
 • Personal som redan använder Outlook och/ eller SharePoint för annat arbete behöver inte lära sig något nytt system.
 • Man kan söka i uppgifternas texter och ämnen.
 • Alla data lagras i databastabeller eller SharePoint-listor och är lätt åtkomliga för ledningen. Statistics icon
 • Uppgifterna kan studeras i flera olika vyer: dag, månad, år, per projekt m.fl.
 • Rapporter och statistik genereras automatiskt och hanteras smidigt i Excel.

Design

Kanban Task Manager installeras som en add-in i en Outlook-mapp eller som en sandlådelösning eller add-in/app på en SharePoint-sajt. När en användare öppnar mappen/listan når han arbetsgruppens olika projekt och uppgifter.

Nya projekt och uppgifter kan skapas med några få enkla steg. Alla ändringar synkroniseras inom arbetsgruppen.

Organisationsutgåvor från 18 900:- per år
– ingen avgift per användare


Kanban Task Manager finns också i en Singelutgåva, för enmansföretagare och andra som behöver få en överblick över arbetsuppgifter och projekt. Singelutgåvan kostar endast 1100:- per år.

Använd båda grupputgåvorna!

Grupputgåvan av Kanban Task Manager för Outlook kan dela och lagra data via SharePoint, och samma alternativ används av SharePoint-utgåvan. Därför går det bra att använda båda utgåvorna parallellt, och medlemmar i arbetsgruppen kan växla mellan Outlook och SharePoint utan problem.

Kombinationen av båda utgåvorna passar särskilt bra för en organisation med flera arbetsgrupper. Det är då lätt för ledningen att gå in på de olika SharePoint-sajterna för att se detaljer i projekt och uppgifter för alla grupper.

Produkter Köp FAQ Tjänster Appar Tips Böcker Kontakt Om oss Blogg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved