Hem >Appar >Svensk grammatik English flag  kalmstrom.com site map icon Site map  

Svensk grammatik

Regler och riktlinjer för svensk grammatik och ordbildning

Tallstugan iconSvensk grammatik är avsedd för studerande som lär sig svenska som andra eller främmande språk. Appen gör det möjligt att alltid ha regler och riktlinjer för svensk grammatik och ordbildning till hands.

Svensk grammatik innehåller både grundläggande och avancerad information, så appen kan användas under lång tid. Regler för svenskt uttal finns också med, och exempel-fraserna är inspelade så att du kan lyssna på dem.

Svensk grammatik är skriven på svenska, så du behöver ha baskunskaper i svenska för att kunna förstå den. Men texten är skriven på lätt svenska med enkla ord, och det finns många exempel som visar hur man ska använda reglerna.

Svensk grammatik ger dig:
  • 175 kapitel som beskriver hur den svenska grammatiken är uppbyggd.
  • 15 kapitel som beskriver svenska språkets ordbildnings-system.
  • Information om uttal, särskilt längd och betoning som är viktiga för både grammatik och ordbildning.
Kate Kalmstrom image
Författaren till Svensk grammatik, Kate Kalmström, har lång erfarenhet av att undervisa invandrare i svenska. Hon har gedigen utbildning i såväl svenska som andraspråk som modersmålssvenska och har skrivit populära läroböcker.

Köp Svensk grammatik i:
Vi rekommenderar att du kombinerar appen Svensk grammatik med:
Produkter Köp FAQ Tjänster Tips Böcker Kontakt Om oss Tools

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved