Prova TimeCard Organisation

TimeCard icon TimeCard Organisation är avsedd för en arbetsgrupp som rapporterar till en central databas (Access eller SQL Server) eller till en SharePoint-sajt.

Använd SharePoint om organisationen ska kombinera TimeCard Workgroup med TimeCard för SharePoint. Installera i så fall TimeCard för SharePoint först och koppla sedan Outlook-utgåvan till samma sajt. Användare ska också läggas till i SharePoint först.

Administratören definierar möjliga värden i de Globala Inställningarna, och från dem väljer varje användare sina egna värden att rapportera på.

Välkommen att ladda ner TimeCard Organisation och prova applikationen i 30 dagar. Sedan måste du prenumerera på den för att den ska fortsätta fungera.

TimeCard ska installeras på varje PC där den ska användas, men endast administratörer ska använda den fullständiga installationsfilen. Därför finns det två installationsfiler, en för administratören/administratörerna och en för andra användare.

Administratörsinstallation

  1. Ladda ner filen TimeCardAdminSetup i .msi eller .zip- format till valfri plats på din dator. (Extrahera .zip.filen.)
  2. Stäng Outlook om det är öppet.
  3. Klicka på filen TimeCardAdminSetup.msi för att starta installationen. Som standard installeras TimeCard under Program.
  4. Öppna Outlook när installationen är klar.
  5. Du blir nu ombedd att välja arbetsgruppens alternativ för rapportering och gemensamma inställningar. Logga in eller ange en sökväg, beroende på databasalternativ. Här kan du också skapa exempledata för utvärderingen.
  6. (Öppna Globala Inställningar och ange taggar och taggvärden som mötena ska taggas med om du inte skapat exempeldata.)
Pop-upfönster kan behöva tillåtas för att nerladdningen ska fungera.

Ladda ner Administratörsinstallationen

Ja, jag vill ladda ner TimeCard Organisation, administratörsinstallation

E-postadress:(för att ladda ner en zippad fil, se nedan)


Konfigurationen av TimeCard Organisation, görs i två steg:
  1. Administratören definierar taggar och taggvärden i Globala Inställningar. Dessa värden är den extra information som behöver samlas in från användarna, förutom datum, start- och sluttid och ämne för varje möte. I Globala Inställningar görs också andra inställningar, och alla data lagras i den centrala databasen.
  2. I Personliga Inställningar definierar varje användare vilka av de centralt bestämda värdena han eller hon ska använda. Dessa kommer sedan att visas i menyer i denna användares möten. Genom att fri text undviks går tidrapporteringen snabbt och felfritt.
För mer information om installation, konfiguration och användning, se manualen och Demonstrationerna.


TimeCard lägger till en ny grupp i kalendervyns menyfliksområde. Administratörer har alla fyra knapparna, och när administratören klickar på Statistik visas Excel-rapporter på alla data i databasen.

Användare har ingen knapp för Globala Inställningar, och när en användare klickar på Statistik-knappen visas rapporter endast på de data användaren själv rapporterat in.

Användarinstallation

Ladda ner Användarinstallationen

Ja, jag vill ladda ner TimeCard Organisation användarinstallation

E-postadress:(för att ladda ner en zippad fil, se nedan)

Användarinstallationen utförs med filen TimeCardUserSetup.msi på samma sätt som Administratörsinstallationen, men en annan dialogruta för databasval kommer att visas, där användare ska välja den databas som skapats av administratören.

Användarinstallationen kan också genomföras centralt med Group Policy, via Active Directory.

Ladda ner en .zip-fil

Denna .zip-fil innehåller båda installationsfilerna.

Ja, jag vill ladda ner TimeCard Organisation, filerna för administratörsinstallation + användarinstallation

E-postadress:


Produkter Köp FAQ Tjänster Tips Böcker Kontakt Om oss Verktyg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved