Uppgradera TimeCard Organisation

TimeCard iconPrenumeranter är välkomna att uppgradera till den
senaste versionen av TimeCard Organisation för Outlook.

Observera att både administratörsinstallationen och användarinstallationen måste uppgraderas till samma version för att TimeCard ska fungera bra.

För att ladda ner en zippad fil med båda installationsfilerna, se nedan. Pop-upfönster kan behöva tillåtas för att nerladdningen ska fungera.
 

Administratörsinstallation

Stäng Outlook och kör filen TimeCardAdminSetup.msi. Uppgraderingen går snabbt och automatiskt.

Ja, jag vill uppgradera en TimeCard Organisation, administratörsinstallation

E-postadress:
Användarinstallation

Ja, jag vill en uppgradera en TimeCard Organisation användarinstallation

E-postadress:Användaruppgraderingen kan antingen göras med filen TimeCardUserSetup.msi på samma sätt som Administratörs-uppgraderingen eller centralt med Group Policy, via Active Directory.

Ladda ner en .zip-fil

Denna .zip-fil innehåller båda installationsfilerna.

Ja, jag vill ladda ner TimeCard Organisation, filerna för administratörsinstallation + användarinstallation

E-postadress:


Produkter Köp FAQ Tjänster Tips Böcker Kontakt Om oss Verktyg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved