TimeCard

enkel och korrekt tidrapportering i SharePoint

TimeCard for SharePoint iconMed TimeCard planerar medlemmarna i arbetsgruppen sina möten och arbetsuppgifter på en SharePoint-sajt, var och en i sin TimeCard-kalender.

När det är dags att rapportera gör de även det i kalendern, utan att behöva föra över uppgifterna någon annanstans.

Idén bakom TimeCard är att tidrapporterings-information läggs till i de avtalade tiderna, som på så sätt förvandlas till tidkort.

TimeCard
begränsar inte SharePoint på något sätt. Använd SharePoint-kalendern precis som tidigare, men välj också ett, två, eller tre listbox-värden för varje kalenderpost som ska rapporteras. Lägga till, ändra och ta bort är lika enkelt som vanligt i SharePoint.

  • Rapportera Omkostnader tillsammans med tiden.
  • Administratören definierar gemensamma tagg-värden, och varje användare väljer sedan värden att rapportera på.
  • Den inbyggda metadata-konstruktionen ger stora möjligheter att studera och bearbeta inkomna data utan att belasta användarna.
  • Möjlighet att sätta standardvärden för TimeCard-data.
  • Statistics iconExportera rapportdata till redigerbart Excel-blad med delsummor och totalsumma för tid och omkostnader.
  • Statistik över rapporterad tid i Excel-rapporter. Administratörer ser statistik på alla rapporterad data, medan användare bara ser statistik på sina egna rapporter.
  • Stöder alla utgåvor av SharePoint 2010 och högre samt och Office 365 SharePoint Online.
  • TimeCard Summary kan bäddas in på vilken sida som helst och ger administratörer/arbetsledare en översikt över framtida planer och nyligen rapporterad
Använd gärna flera subsajter till TimeCard, till exempel en för varje avdelning eller arbetsgrupp. Varje sajt har sin egen rapportering och kan ha sina egna inställningar och taggar.

Produkter Köp FAQ Tjänster Tips Böcker Kontakt Om oss Verktyg

Säkerhet och integritet

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved