Hem >Produkter >Kanban Task Manager >Kanban Task Manager för Outlook English flag  kalmstrom.com site map icon Site map  

Kanban Task Manager Grupp för Outlook

se och samarbeta om uppgifter och project i Microsoft Outlook

Kanban boardOutlookutgåvan av Kanban Task Manager Grupp bygger på Outlooks Uppgifter, men de har fått extra rullgardinsmenyer där användarna kan välja projekt, fas, spår och ansvarig. Standardvärden underlättar valet.

Informationen används inte bara för att kategorisera uppgifterna utan också för statistiken i de Excel-rapporter som kan genereras med Kanban Task Manager.

Design

Kanban Task Manager installeras i en Outlook-mapp. När en användare öppnar mappen når han arbetsgruppens olika projekt och uppgifter. Nya projekt och uppgifter kan skapas med några få enkla steg. Alla ändringar synkroniseras inom arbetsgruppen.


Kanbantavlan integrerad i Outlook

När vi flyttar Kanbantavlan till Outlook får vi flera fördelar:
 • Vi kan skapa ett snyggt, färgglatt användargränssnitt.
 • Det är lätt att dra och släppa uppgifter inom eller mellan olika faser och spår i ett projekt.
 • Du har alltihop framför dig i datorn!
 • Inga små kort eller papperslappar försvinner när de ramlar ner på golvet eller något tar dem med sig för att göra en anteckning.
 • Uppgifterna synkroniseras automatiskt inom arbetsgruppen, så allt är uppdaterat och alla kan se vad som händer.
 • Uppgifter för flera projekt kan visas på en Kanban-tavla.
 • Man kan filtrera uppgifter efter projekt, ansvarig och/eller prioritet. Om en extra tagg har lagts till kan den också filtreras.
 • Personal som redan använder Outlook för annat arbete behöver inte lära sig något nytt system.
 • Kanban Task Manager for Outlook Convert iconKonvertera e-brev till uppgifter med en knapptryckning.
 • Man kan söka i uppgifternas texter och ämnen.
 • En detaljpanel visar mer information om uppgiften.
 • Support för bilder, fet och kursiv i uppgifternas beskrivning.
 • Zooma in och ut och kanbantavlan för att se detaljer eller få en överblick.
 • Kanban Task Manager använder alltid vanliga Outlook-funktioner när det är möjligt, och därför blir applikationen lätt att förstå och arbeta med.
 • Checklistor kan skapas för varje uppgift.
 • Användarna kan registrera tiden de arbetar med varje uppgift. Den adderas automatiskt och används i statistiken.
 • Ytterligare vyer kan nås från kanbantavlan.
 • Statistics icon Rapporter och statistik genereras automatiskt och hanteras smidigt i Excel. Det finns sju olika standardrapporter, som kan studeras och visas med alla funktioner i Excel.

Dela projekt, faser, spår och uppgifter

Kanban Task Manager erbjuder Microsoft-alternativ för delning:

 •  En Access-databas. Ingen av användarna måste ha Access installerad, eftersom möjligheten att läsa och skriva till Access-databaser ingår i Office.
 •  En SQL Server-databas.
 •  En SharePoint-sajt. Med detta alternativ kan arbetsgruppen vara geografiskt spridd.

  När SharePoint-alternativet för delning används kan Outlookutgåvan av Kanban Task Manager användas tillsammans med SharePointutgåvan för samma data.
Prenumeration från 18.900 SEK per år
Support, uppgraderingar och fri användning inom organisationen ingår.
Ingen avgift per användare.
Produkter Köp FAQ Tjänster Appar Tips Böcker Kontakt Om oss Blogg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved