Hem >Produkter >Study Manager English flag    kalmstrom.com site map icon Site map  

Study Manager

Lärarstyrda självstudier i SharePoint

SharePoint som utbildningsplattform

Study Manager for SharePoint logotypeMed Study Manager kan en lärare eller lärargrupp skapa och hantera självstudiemeteriel för sina elever.
Använd texer, ljud, bilder och videofilmer och låt eleverna/kursdeltagarna arbeta i sin egen takt med självrättande materiel i SharePoint.

Webbaserad kursmiljö

Använd en webbplatssamling med en Study Manager-installation per ämne, så kan ni också dela information och nyheter om ämnet. Ett diskussionsforum om ämnet för lärare och kursdeltagare kan också finnas med.

Utnyttja SharePoint-funktioner

Alla SharePoint-funktioner kan användas för att skapa en virtuell samlingsplats där Study Manager ingår som en del. Study Manager tar inte bort någon funktionalitet från SharePoint utan lägger endast till de specifika Study Manager-funktionerna.


Användarroller

Lärare och kursdeltagare använder Study Manager på olika sätt:
Lärare
 • Lägger in studiemateriel i Study Manage
 • Redigerar och tar bort studiemateriel
 • Bestämmer hierarki och ordnar studiematerielet
 • Ser statistik för alla kursdeltagares framsteg
 • Rättar/kommenterar när kursdeltagare skriver text eller arbetar med filer på annat sätt
Kursdeltagare
 • Löser olika slags uppgifter
 • Skriver texter
 • Läser texter
 • Lyssnar på ljud
 • Ser statistik över sina egna framsteg

Virtuellt klassrum

Varje studiegrupp har sin egen sajt i Study Manager. Här når varje kursdeltagare sin egen innehållsförteckning, där hen ser vilka övningar som är avklarade och vilken övning som kommer härnäst. Här bör man också samla sådant som ska delas inom studiegruppen.

Kursadministration

I Study Manager ordnas studiematerielet i en hierarki som är lätt att överblicka. Hierarkin syns i innehållsförteckningen, som uppdateras automatiskt varje gång studiemateriel läggs till, redigeras eller tas bort från Study Manager.
Hierarki
 1. Kurser
 2. Delar
 3. Kapitel
 4. Övningar
 5. Uppgifter
Varje kurs kan ha hur många delar som helst, varje del kan ha hur många kapitel som helst o.s.v.

Övningstyper
 • Lyssna, med eller utan text. Om text används kan den upplästa texten markeras för att bli lättare att följa. Denna övningstyp är mest lämpad för språkundervisning.
 • Övningar med självrättande uppgifter. Själva övningen kan vara en text, en bild, en videofilm, grafik eller en tabell, och till den knyts olika slags uppgifter. Sådana övningar kan användas för alla ämnen. Det finns flera olika slags självrättande uppgifter:
 • Anslut
 • Anslut med bild
 • Dra till spalt
 • Flervalsfrågor
 • Lyssna på ord
 • Skriv fras
 • Välj alternativ
Kursdeltagare kan också arbeta med filer som kontrolleras/kommenteras av läraren.
Produkter Köp FAQ Tjänster Appar Tips Böcker Kontakt Om oss Blogg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved