Home >Produkter >Kanban E-mail Manager English flag  kalmstrom.com site map icon Site map  

Kanban E-mail Manager

Visualisera och organisera e-post på en kanban-tavla i Outlook

Kanban E-mail Manager logotypeMed Kanban E-mail Manager kan du arbeta med dina e-brev på en kanban-tavla i Outlook.

Kanban E-mail Manager är en Outlook add-in avsedd för personer som får många e-brev varje dag och behöver ett effektivt sätt att få en överblick över dem. Efter installationen i Outlook, kan Kanban E-mail Manager användas i alla Outlooks e-postmappar. Responsiv webbdesign gör att kanbantavlan anpassar sig väl till olika slags skärmar.

Dra och släpp e-brev

Kanban E-mail Managers kanban-tavla har faser för olika steg i arbetsprocesssen, och du kan dra och släppa e-brev mellan faserna för att hålla ordning på arbetet. Fyra faser är standard, men du kan använda hur många eller få faser du vill.

Design

Kanban E-mail Manager lägger till en Kanbanvy-knapp i Outlook. När du välker en mapp i Outlook och sedan klickar på knappen, visas e-breven i den valda mappen som kort på en kanban-tavla..

Klicka på ett kort för att öppna e-brevet. Nu kan du kategorisera det och svara eller vidarebefordra det direkt från kanban-tavlan.


Kategorisera e-brev

Med Kanban E-mail Manager kan du arrangera e-breven i spår – horisondella grupper på kanban-tavlan där du kan skilja på olika typer av e-post, till exempel privata och arbetsrelaterade. Använd det antal spår som du behöver.

Outlooks kategorier används också på kanban-tavlan, och korten är markerade med kategorifärgerna.

Filtrera e-brev

Kanban E-mail Manager gör det lätt att filtrera e-posten efter kategori, avsändare och/eller prioritet. Kombinera med sökfunktionen som filtrerar e-brev efter det sökta ordet eller frasen.
 

Studera e-post-statistik

Excel iconInformationen från kanban-tavlan används i Kanban E-mail Managers Excel-rapporter. Här kan du studera din e-post-hantering på olika sätt och använda alla Excel-funktionerna för att visualisera den.

Skräddarsy Kanban E-mail Manager

I inställningarna kan du specificera från vilket datum du vill visa e-post på kanban-tavlan. Övriga inställningarn gäller för alla e-post-mappar, men datuminställningen kan göras olika för varje mapp.

I inställningarna kan du också avgöra om du vill använda checklistor och tidsloggning, och du kan bestämma faser, kategorier och spår, ändra färger och anpassa Kanban E-mail Manager på flera andra sätt.

Products Buy FAQ Services Tips Books Contact About Us Verktyg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved