Prova Folder HelpDesk

Folder HelpDesk icon Välkommen att ladda ner och testa Folder HelpDesk i 30 dagar. Sedan slutar applikationen att fungera om du inte registrerar den.

Folder HelpDesk är en klient-server-applikation. Klientverktygen installeras på varje klientmaskin och körs som en Outlook add-in. Den återstående funktionaliteten kommer från .exe-filer som inte installeras utan istället körs direkt från servern när det behövs.

Du kan behöva tillåta popup-fönster i webbläsaren för att nerladdningen ska fungera.Rättigheter

Den som utför installationen måste ha skrivrättigheter till Folder HelpDesk-mappen på servern och vara ägare till den gemensamma mappen/delade brevlådan i Outlook.


Ladda ner .exe-filen

Ja, jag vill ladda ner Folder HelpDesk

E-postadress:(för nerladdning av en zippad fil, se nedan)

Ny installation av Folder HelpDesk, i en gemensam mapp (public folder).

(För detaljer och för installation i en delad brevlåda (shared mailbox), se manualen .)
 1. Ladda ner filen FolderHelpDeskSetup i .exe- eller .zip-format.(Extrahera .zip-filen.)
 2. Skapa en Folder HelpDesk-mapp i vilken delad mapp som helst på servern och spara filen du laddade ner till den. Du kan använda antingen en UNC-sökväg, som \\servernamn\sharenamn, eller en mapped drive, som Y:. FAQ
 3. Från en klient gå till mappen där du placerade FolderHelpDeskSetup.exe och klicka på filen för att starta installationen.
 4. Välj New installation. Installationsprogrammet föreslår installation i Folder HelpDesk -mappen på servern,
  men det går att ändra.
 5. Välj språk. Svenska finns med som alternativ.
 6. Nästa steg är själva installationen i Folder HelpDesk -mappen. Även klientverktygen installeras tyst och automatiskt på den maskin som används för installationen.
 7. Välj eller skapa en Outlook-mapp av typen Meddelanden och Inlägg (Mail and Post Items) under Gemensamma mappar. Under den kommer Folder HelpDesk -mappen i Outlook att skapas.
 8. Välj en databas där ärenden och inställningar ska lagras.
 9. Innan Folder HelpDesk kan användas på andra maskiner måste klientverktygen installeras där: gå in i Folder HelpDesk-mappen på servern och kör filen FolderHelpDeskClientTool.msi. Detta bör göras av den lokala administratören.
  Filen FHDClientSetup.msi kan också användas för central installation av klientverktyget via Active Directory. FAQ

Registrera

När testperioden på 30 dagar är över måste ägaren till Folder HelpDesk-mappen i Outlook registrera Folder HelpDesk för att den ska fortsätta fungera. Detta görs via Registreringsfliken i Folder HelpDesks Inställningar.

Välkommen att prenumerera på Folder HelpDesk!

Ladda ner en .zip-fil

Ja, jag vill ladda ner Folder HelpDesk som en -zip-fil

E-postadress: