Hem >Community >Tilläggstjänster English flag  kalmstrom.com site map icon Site map  

Tilläggstjänster

Extra service för kalmstrom.com-produkter

Utnyttja våra kunskaper om hur man installerar och konfigurerar våra produkter. Under en fjärrstyrning kan Peter göra jobbet åt er! Under den tre timmar långa sessionen svarar han också på frågor och förklarar vad han gör och varför. Kostnad: 2 850:-.

Här nedan ger vi några exempel, men vår service gäller förstås alla produkter.


Calendar Browser logotypeCalendar Browser Installationsassistans

Vi kan hjälpa till att:
 • Konfigurera rättigheter i Outlook på den gemensamma mapp / delad brevlåda där Calendar Browser är installerad
 • Konfigurera Exchange-rättigheter på ett säkert sätt som passar organisationen
 • Importera servicelistor från databaser eller Excel
 • Anpassade Excel-rapporter som baseras på organisationens data och Calendar Browser-inställningar
 • Skapa resursbeskrivningar i .html

E-mail Converter logotypeE-mail Converter  Installation och anpassning

Vi kan hjälpa till med:
 • Anpassning av SharePoint-fält
 • Automatiska meddelanden från SharePoint när ett ärende skapas eller ändras
 • Vyer som visar informationen som du vill ha den
 • Anpassade Excel-rapporter med den statistik organisationen önskar

TimeCard logotype TimeCard Workgroup  Installationsassistans

Vi kan hjälpa till att:
 • Konfigurera TimeCard-värden och gruppera dem i katergori och superkategori
 • Konfigurera de övriga gemensamma inställningarna i Common Settings
 • Importera TimeCard-värden från andra databaser eller Excel-listor
 • Anpassade Excel-rapporter baserade på organisationens data och TimeCard-värden
 • Ange lämpliga rättigheter för den gemensamma TimeCard-mappen eller SQL-databasen
 • Konfigurera rapportering till ASP, med lämpliga rättigheter på webbservern och klienterna

Kanban Task Manager for SharePoint logotype Kanban Task Manager for SharePoint Installation och anpassning

Vi kan hjälpa till med
 • Vyer i SharePoint Views
 • Automatiska meddelanden från SharePoint när en uppgift skapas eller ändras, eller andra arbetsflöden.
 • Formulär i SharePoint

FolderHelpDesk logotypeFolder HelpDesk  Installationsassistans

Vi kan hjälpa till att
 • Konfigurera rättigheter i Outlook och Exchange på ett riktigt och säkert sätt.
 • Lägga in eller migrera listor för problem typ, kunder m. fl.
 • Välja de konfigureringsalternativ som lämpar sig bäst för organisationen
 • Skapa filtrerade Outlook-vyer som bara visa de ärenden som är mest relevanta
 • Anpassade Excel-rapporter
 • Sätta upp Folder HelpDesk Online med lämpliga rättigheter och anpassningar
 • Anpassa .html-mallar, även länkar och grafik
För FolderHelpDesk erbjuder vi också Anpassning av ärendeformuläret
‒ 3 900:-


Vi gör gärna följande förändringar:
 • Byter ut vår logo mot er, både i ärende- och webbformulär.
 • Konfigurerar Folder HelpDesk till att spara ev. extra information till databasen, så att den kan analyseras i anpassade Excel-rapporter
 • Lägger till extra fält, som dropdowns, checkboxar, val eller listor
 • Döljer de fält ni inte vill använda
 • Ändrar färger, typsnitt och liknande