Hem >Köp > Minimumprenumeration English flag   kalmstrom.com site map icon Site map  

kalmstrom.com Minimumprenumeration

Minimum Subscription icon

Förmåner

  • Organisationslicens för en kalmstrom.com Guld-lösning

  • Obegränsat antal användare och installationer inom prenumerantorganisationen.

  • Support och fria uppgraderingar för den kalmstrom.com-lösning som prenumerantorganisationen använder.    Supportvillkor

  • Inflytande över framtida utveckling. Det är viktigt för oss att våra prenumeranter är nöjda, och vi tar gärna emot förslag till förbättringar. De som använder lösningen varje dag vet ofta bäst vad de behöver!

Kostnad: 18 900:- per år

25 % moms tillkommer

Betalning

För en faktura med betalning för ett år till vårt bankgirokonto, var vänlig kontakta vår försäljningsavdelning! Vi skickar sedan i god tid ut en faktura för förnyelse varje år.

Du kan också betala per månad. För mer info, se den engelska Minimumsidan.

Villkor

kalmstrom.com Business Solutions begär ett namn och en e-postadress till en kontaktperson som är ansvarig för kalmstrom.com-lösningen inom prenumerantorganisationen. För support och information behöver vi veta vem som är ansvarig för vår produkt inom organisationen.

Prenumerationen ger rätt att använda en organisationsversion av valfri kalmstrom.com-lösning så länge prenumerationsavgiften betalas. Prenumerationen kan avbrytas när som helst av den prenumererande organisationen, men då kommer kalmstrom.com-lösningen som licensierats till organisationen att sluta fungera.


Skolor och välgörenhets-organisationer får 50 % rabatt på årsavgiften.

Produkter Köp FAQ Tjänster Tips Böcker Kontakt Om oss Verktyg

Säkerhet och integritet

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved