Prova Calendar Browser för Outlook

Calendar Browser logotypeVälkommen att ladda ner och testa Calendar Browser i 30 dagar utan några förpliktelser. Efter det slutar applikationen att fungera om du inte registrerar den.

Calendar Browser är en grupprogramvara som ska installeras i en delad mapp på en filserver och i en NY gemensam eller delad mapp i Outlook. För teständamål kan dock applikationen installeras i vilken filmapp som helst och i en ny Outlook-mapp av typen "Meddelanden och inlägg".

Du kan behöva tillåta popup-fönster i webbläsaren för att nerladdningen ska fungera.

Ladda ner .exe-filen

Var vänlig ange din e-postadress. Vi kommer inte att missbruka den.

Ja, jag vill ladda ner Calendar Browser för Outlook

E-postadress:(för nerladdning av en zippad fil, se nedan)


Ny installation av Calendar Browser

  1. Ladda ner installationsfilen CalendarBrowserSetup i .exe- eller .zip-format.(Extrahera .zip-filen.)
  2. Skapa en CalendarBrowser-mapp i vilken delad mapp som helst på servern och spara filen du laddade ner till den. Du kan använda antingen en UNC-sökväg, som \\servernamn\sharenamn, eller en mappad drive, som Y:. FAQ
  3. Från en klient där Microsoft Office finns installerat, gå till mappen där du placerade   CalendarBrowserSetup.exe och klicka på filen för att starta installationen. Outlook ska vara stängt när Calendar Browser installeras.
  4. Välj "New Calendar Browser", och installationsprogrammet för dig genom installationen.
  5. Som standard placerar installationsprogrammet alla filerna i mappen där CalendarBrowserSetup.exe är placerad.
  6. Välj eller skapa en ny gemensam mapp eller delad brevlåda i Outlook. Den ska vara av typen Meddelanden och Inlägg (Mail and Post Items) ‒ inte en kalendermapp.
  7. När installationen är klar får du en möjlighet att installera Exempeldata.

Calendar Browser Client

Under serverinstallationen installeras Calendar Browsers klientverktyg på den PC som används för installationen.

Från andra datorer där Calendar Browser ska användas, gå in i Calendar Browser-mappen på servern och kör filen CBClientSetup.msi.

Stäng Outlook innan Calendar Browser Client körs.

OBS! Calendar Browser Client ska köras av den lokala administratören. För detaljerade instruktioner om denna typ av klientinstallation, se Calendar Browser Användarmanual.

Filen CBClientSetup.msi kan också användas för central installation av klientverktyget, via Active Directory. FAQ

Registrera

När testperioden på 30 dagar är över måste Calendar Browser registreras för att den ska fortsätta fungera. (Gäller inte Premium-medlemmar.) Detta görs via Licens-knappen i Calendar Browsers Administratörsinställningar. Om den som registrerar är ägare till Calendar Browsers-mappen i Outlook blir Calendar Browser registrerad för alla användare.

Välkommen att prenumerera på Calendar Browser!

Ladda ner en .zip-fil

Var vänlig ange din e-postadress. Vi kommer inte att missbruka den.

Ja, jag vill ladda ner Calendar Browser för Outlook som en .zip-fil

E-postadress:


Produkter Köp FAQ Tjänster Tips Böcker Kontakt Om oss Verktyg

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved