Calendar Browser Användarmanual

Calendar Browser logotypeVälkommen att ladda ner Användarmanualen för Calendar Browser i .docx- eller .pdf-format.

För Administratörsmanualen, se den engelska manualsidan.


Skriv gärna ut manualen eller delar av den och använd den inom din organisation.
Du får också förändra eller lägga till text och bilder för att anpassa manualen till din organisations behov.


Word document icon  Användarmanualen för Calendar Browser i .docx-format.
PDF document icon  Användarmanualen för Calendar Browser i .pdf-format.
Manualen uppdateras varje gång en ny funktion läggs till i Calendar Browser och även vid andra tillfällen då användare påpekar att något behöver förklaras bättre. Därför rekommenderar vi att du laddar ner en ny manual varje gång du uppgraderar installationen av Calendar Browser.

Du kan naturligtvis också bara öppna filen här varje gång du vill kontrollera något.


Detta är huvuddelarna av användarmanualen för Calendar Browser:
 

1   Introduktion
2   Komma igång med Calendar
    Browser

3   Hantera Calendar Browser

4   Bokning
5   Översikt
6   Avinstallera Calendar Browser
    Client
Produkter Köp FAQ Tjänster Tips Böcker Kontakt Om oss Tools

Security and integrity

Copyright  Kalmstrom Enterprises AB  All rights reserved