Hem >Produkter >Kanban Task Manager >Kanban Task Manager SharePoint-utgåvor English flag  kalmstrom.com site map icon Site map  

Kanban Task Manager SharePoint-utgåvor

samarbeta om uppgifter och projekt i SharePoint

Kanban Task Manager for SharePoint logotypeMed SharePoint-utgåvorna av Kanban Task Manager behövs inget mer än en SharePoint-sajt, eftersom alla data lagras och delas via listor på sajten. Kanban Task Manager använder så mycket av SharePoints standardfunktioner som möjligt, och därför är den lätt att lära sig och att använda.

Kanban Task Manager finns i två SharePoint-utgåvor: Sandlådelösning och Add-in/App.

Demon nedan visar sandlådelösningen, men add-in-utgåvan har samma funktioner förutom "flytta till annan kanbantavla", som inte är möjlig med en add-in.


Kanbantavla integrerad i SharePoint

När vi flyttar kanbantavlan till SharePoint får vi flera fördelar:
 • Vi kan skapa ett snyggt användargränssnitt med färgkodade projekt eller ansvariga.
 • Det är lätt att dra och släppa uppgifter inom och mellan olika faser och spår.
 • Projektvy. Månadsvy med tidslinje och kalender.
 • Du kan söka uppgifternas texter och ämnen.
 • Bestäm antal kolumner per fas.
 • Uppgifterna synkroniseras automatiskt inom arbetsgruppen, så allt är uppdaterat och alla kan se vad som händer.
 • Uppgifter för flera projekt kan visas på en kanban-tavla.
 • Du kan filtrera uppgifter efter projekt. ansvarig pritoritet och/eller en anpassad parameter.
 • Grafiska indikationer för hög och låg priorited, passerat förfallodatum och procent färdig.
 • Använd en egen lista! Kanban Task Manager skapar en uppgiftslista, men du kan byta ut dem mot vilken annan uppgiftslista som helst.
 • Ange WIP limits (begränsning av antal uppgifter) för faser och spår, så ges en varning när det blir för många uppgifter.
 • Om organisationen har flera installationer går det att flytta uppgifter mellan kanbantavlor (endast sandlådelösningen).
 • Personer i ledande funktioner som vill övervaka arbetet för flera arbetsgrupper Statistics iconkan lätt gå in på olika SharePoint-sajter och studera projekt och uppgifter.
 • Rapporter och statistik genereras automatiskt och hanteras smidigt i Excel.
När SharePoint-alternativet för delning används, kan Outlook-utgåvan för arbetsgrupper användas tillsammans med en av SharePoint-utgåvorna för samma data.

Prenumeration från 18.900 SEK per år

Support, uppgraderingar och fri användning inom organisationen ingår.

Ingen avgift per användare.

Det är samma prenumerationsvillkor för sandlådelösning och add-in.